Kollektiivleping

Kollektiivleping on tööandjate ja töötajate vahelisi suhteid reguleeriv leping. Tavaliselt on kollektiivlepingu osapoolteks tööandja ning organiseerinud töötajad (ametiühingud, töötajate liidud). Kollektiivlepingute sõlmimine annab töötajatele suurema võimu töötingimuste üle kauplemisel.

Eestis reguleerib kollektiivlepingute sõlmimist kollektiivlepingu seadus.

Välislingid muuda