Kohtuballistika

Kohtuballistika on kriminalistika haru, mis käsitleb tulirelvi, padruneid ja lasujälgi, nende uurimise vahendeid, võtteid ja meetodeid. See võimaldab identifitseerida tulirelva ning selgitada pihtamiskaugust ja muid tulistamisega seotud asjaolusid.