Kodanikuaktiivsus

Kodanikuaktiivsus ehk inimeste omaalgatuslik ja vabatahtlik osalemine ühiskonnaelus ning oma paikkonna elu küsimuste lahendamises. Kodanikuaktiivsus viitab kodanikule, kes täidab tasakaalustatult nii oma õigusi kui ka kohustusi.

Laiemalt võttes on kodanikuaktiivsus see, et inimene osaleb ühiskonna tegevustes nt käib valimas, osaleb üritustel, on vabatahtlik jne.[1] Läbi kodanikuaktiivsuse saab muuta ühiskonda kus sa elad paremaks ja turvalisemaks. Kodanikuaktiivsuse kaudud on võimalik kodanikel anda ühiskonnale midagi tagasi. Praegustes kodanikuriikides valitseb kodanikuvõim ehk demokraatia ja see vajab inimeste aktiivsust.[2]

Milline on aktiivne kodanikRedigeeri

Inimene kes tahab olla aktiivne kodanik peaks järgima alltoodud punkte.

 • Käib hääletamas – näiteks osaleb kohalikel valimistel.
 • Huvitub ümbruskonnast – näiteks lükkab tänavalt lund, võtab sõna kogukonna arenguteemal.
 • Hoiab loodust – näiteks ei viska prügi maha.
 • Hea naaber – näiteks osaleb naabrivalves ja saab naabritega hästi läbi.
 • Vabatahtlik – näiteks aitab vabatahtlikuna korraldada üritusi.
 • Abivalmis – näiteks lubab vanematel inimestel bussis istuda ja pakub abivajajale abi.
 • Haritud – näiteks omab haridust.[3]

Kodanikuaktiivsus EestisRedigeeri

Eestis üks tähtsamaid kodanikuaktiivsuse protsesse on Arvamusfestival, kus inimesetel on võimalik avalikult välja öelda, mis neile ei meeldi ja mida tuleks muuta.[4] Läbi kodanikuaktiivsuse on Eestist välja arenenud mitmeid organisatsioone, mis hõlmavad ühiskonna muutmist paremaks kõigijaoks. Üks tuntumaid Eesti organisatsioone on Teeme Ära, mis tegeleb inimeste kodukoha koristamis talgutega. Teeme ära on väikse aja jooksul arenenud väiksest Eestist ülemaailmseks.[5] Eestis on loodud kodanikualgatuse korral naabrivalve MTÜ mille eesmärk on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Eestis on loodud ka lehekülg vabatahtlikud.ee kus inimesed saavad end vabatahtlikuks registreeruda ja sellega olla aktiivne kodanik.[6]

Kodanikuaktiivsuse tunnustamine EestisRedigeeri

Eesti Vabariigis tunnustatakse kodanikuaktiivsust 26. novembril kodanikupäevana. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See aitab ühes iseseisvuspäeva ja võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas. Sellel päeval on saanud traditsiooniks tunnustada vastutustundelisi ja kaasinimeste suhtes hoolivana silma paistnud Eesti kodanikke. Kodanikupäeva ürituste raames tunnustatakse kodanikuaumärgiga inimesi, kes on andnud märkimisväärse panuse ühiskonna elu ja kodanikukasvatuse edendamisse. Lisaks aumärgi väljaandmisele valitakse aasta kodanik. Eestis tähistatakse kodanikupäeva juba alates 1998. aastast. [7]

Millest algab kodanikuaktiivsusRedigeeri

Kodanikuaktiivsus algab kodanike

 • koostööst,
 • sihtmärkidest,
 • vabatahtlikkusest,
 • soovist midagi muuta,
 • tegutsemisest ja
 • tahtest.

ViitedRedigeeri