Klass (programmeerimine)

Klass on objektorienteeritud programmeerimisel keelekonstruktsioon, mille põhjal luuakse objekte. Klass kirjeldab kindla objekti tüübi ja käitumise. Selle kirjelduse järgi loodud objektid on klassi instantsid. Klassiga seotud funktsioone nimetatakse klassi meetoditeks – neid funktsioone ei saa kasutada ilma konkreetse klassi või objektita.

Klassid võivad kirjeldada mitmesuguseid struktuure. Objektorienteeritud keeles kirjutatud programm koosnebki tavaliselt üksteisega seotud klassidest. Klass on struktuur, mis sisaldab nii andmeid kui ka meetodeid nende andmetega ümberkäimiseks.[viide?]

Klasse toetavaid programmeerimiskeeli on palju ja ka nendes kasutatavate klasside võimalused on erinevad. Enamasti toetavad need siiski klasside pärimist ja ka kapseldamist (ligipääsu piiramine).[viide?]

Vaata ka muuda