Kivimurruks nimetatakse kohta Maakera pindmises kihis, kus kaevandatakse kive (valdavalt kas ehituskive või viimistlusmaterjali). Kivimurd on enamasti avatud tüüpi kaevandus. Kivimurd on sisuliselt üks karjääri tüüpe, kuigi üksikud neist on ka maa all (neist tähtsaim on kollase lubjakivi murd Bathi linna lähistel Inglismaal.

Maa-alune kivimurd marmori kaevandamiseks Carraras Itaalias

Kivimurdudes murtakse näiteks kriiti, kaoliniiti, diabaasi, marmorit, graniiti, gabrot, kipsi, liivakivi. Kivimurdudeks nimetatakse ka lahtisi kaevandusi, kus toodetakse erinevaid maake või kivisütt.

Eestis esinevad kivimurdudest paemurrud, kus kaevandatakse kas siis lubjakivi või dolomiiti.