Kirjutamine

inimkommunikatsiooni vahend, mis hõlmab keelelise sisu esitamist sümbolite abil, kõne esitamine kestvas, ajas ning ruumis edasiantavas vormis

Kirjutamine on suulise kõne esitamine kirjas.

Kirjutamine

Kirjutamisel kasutatakse kirjutusvahendeid (neiks on näiteks kriit, pliiats, sulepea, pastapliiats, stiilus, jm) või klaviatuuriga kirjutusmasinat või arvutit. Kirjutusvahendiks võib olla ka sõrm või oks, kui kirjutuspind selleks sobib.

Kirjutuspinnaks võib olla tahvel, pärgament, paber vm.

Vaata ka muuda