Keskklass

Keskklass on kõrge ametialase kvalifikatsiooni ning stabiilse ja külladase sissetulekuga inimeste kategooria. Alam-, kesk- ja kõrgklassi mõistet kasutatakse nüüdisühiskonna sotsiaalse kihistumuse iseloomustamiseks. Keskklassi mõiste võib eri riikides ja eri kultuurikeskkondades erineda.

Marksismis arvatakse, et keskklass on valitsevast klassist madalam ja proletariaadist/töölisklassist kõrgem ning seda nimetatakse väikekodanlus, vastandina kõrgkodanlusele (pankurid, suurkorporatsioonide omanikud, töösturid jne.).

Kirjandust eesti keelesRedigeeri