Katastriüksuse sihtotstarve

Katastriüksuse sihtotsarve (ka: maakasutuse sihtotstarve) on mingi maa-ala (katastriüksus) otstarve või otstarbed, mis on määratud õigusaktidega ja mida rakendab maaomanik või maavaldaja[1].

Eesti määruses "Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord" on eristatud 13 katastriüksuse sihtotstarbe liiki[2].

Eesti NSV ajal kasutati maatüki sihtotstarbest rääkides terminit maakategooria.

Viited muuda

Välislingid muuda