Autodest, tehnikast ja (info)tehnoloogiast huvituv inimene.