Andres Trikkel

(Ümber suunatud leheküljelt Kasutaja:Jantson)

Andres Trikkel (sündinud 18. juulil 1959) on eesti materjaliteadlane.

Andres Trikkel on sündinud Tallinnas teenistujate perekonnas. Isa Ivar Trikkel (1930–1999) oli ajakirjanik ja TPedI/TPÜ kultuurhariduse kateedri dotsent ja juhataja, kultuurifilosoofia ja -ajaloo õppetooli professor ja juhataja, emeriitprofessor; ema Inge Trikkel (1931–1996) oli Eesti Raadio kirjandussaadete vanemtoimetaja.

HaridusRedigeeri

Ta on lõpetanud Tallinna 21. Keskkooli 1977 ja Tallinna Polütehnilise Instituudi keemiateaduskonna keemiatööstuse protsesside ja keemiaküberneetika erialal 1982 (cum laude); TPI aspirant 1983–1986; doktoriõpe (TTÜ) 1995–1999.

TPI kõrgkoolipedagoogika kursused 1984–1985; Helsingi Tehnikaülikool 1992; Walesi Ülikool 1994; Helsingi Tehnikaülikooli mäetehnika osakond 1997; Åbo Akadeemia (Turu, CIMO stipendium) 1998; ING-PAED IGIPi (International Engineering Educator) diplom 2004. Tehnikamagister (keemia, TTÜ) 1992; tehnikateaduste doktor (PhD, keemiatehnika, TTÜ) 2001.

Akadeemiline tööRedigeeri

Tallinna Polütehnilises Instituudis 1982–…: keemiateaduskonna TU sektori mineraalväetiste ja söötade probleemlabori insener 1982–1983, nooremteadur 1986–1988; anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedri tunnitasuline õppejõud 1986–1988; mineraalväetiste ja söötade probleemlabori teadur (0,5 koormusega) ning anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedri assistent (0,5 koormusega) 1988–1992; Tallinna Tehnikaülikoolis keemiainstituudi anorgaanilise ja analüütilise keemia õppetooli assistent 1992–1998; alus- ja rakenduskeemia instituudi anorgaanilise ja üldkeemia õppetooli lektor 1998–2002; matemaatika-loodusteaduskonna keemiainstituudi anorgaanilise keemia õppetooli lektor 2002, dotsent 2002–2006; keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna materjaliteaduse instituudi füüsikalise keemia õppetooli anorgaaniliste materjalide professor (0,5 koormusega) ja anorgaaniliste materjalide teaduslaboratooriumi vanemteadur (0,5 koormusega) 2006–2016; materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor (0,5) ja vanemteadur (0,5) 2017-2018; professor (1,0) 2018-...; laboratooriumi juhataja (1,0) 2017-...

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Anorgaaniliste ainete keemia ja tehnoloogia; termilised protsessid; termogravimeetrilised uurimismeetodid; keevkihi tehnoloogia; põlemisprotsessid ja nendes tekkivate gaaside puhastusmeetodid; soojuselektrijaamade gaasiliste ja tahkete heitmete minimiseerimine. Avaldanud 50 teaduspublikatsiooni, sh 2 laboratoorsete tööde juhendmaterjali.

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

TPI anorgaanilise keemia labori väljaehitamine; TTÜ nõukogu liige doktorantide esindajana 1996–1998; TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige; Eesti Keemiaseltsi liige. AAK Koordinatsioonikogu liige 2019−...; ETAG ekspertkomisjoni liige 2019−...; "Maapõueressursside väärindamise programmi" initsiatiivrühma liige 2019−...; Instituudi nõukogu liige 2017−...; Teaduskonna nõukogu liige 2017−...; Õppekava "Materjalitehnoloogia" programminõukoja liige 2017−...; Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratooriumi juhataja 2015−...; Teadusteema IUT3319 juht 2015−...; Mitmete rahvusvaheliste termilise analüüsi konverentside teaduskomitee liige 2010−...; Rahvusvahelise konverentsi ACEME 2020 organisaator - chair 2019−2020; Tenuurikomisjoni liige 2017−2019; Projekti RITA1 (Maapõu) juhtkomisjoni liige 2017−2020.

TunnustusRedigeeri