Karjäärinõustamine

Karjäärinõustaja on inimese karjäärikujundamise toetaja ja juhendaja.

Karjäär on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi inimese elu rollide omavahelises kooskõlas.[1] Karjääri kujundamine on seotud inimese elu teadliku juhtimisega.

KarjäärinõustamineRedigeeri

Karjäärinõustamine on inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamine loob eeldused oma võimete ja võimaluste paremaks analüüsiks, et tuginedes elukestva õppe põhimõtetele planeerida ja ellu viia isiklikku karjääriplaani. [1] Enamasti toimub nõustamine individuaalvestluse vormis, kuid sageli töötatakse ka gruppidega. Individuaalnõustamisel tegeleb nõustaja ühe kliendiga, grupinõustamisel mitme sarnaste vajadustega kliendiga. Nõustamise protsessis lähtutakse inimese olukorrast ja vajadustest – kas tegemist on kiiret lahendamist vajava olukorraga või pigem rahulikku tegutsemist võimaldava küsimusega. Sõltuvalt olukorrast valib karjäärinõustaja sobiva tegutsemismeetodi.[2]

Nõustamine on protsess, mille tulemus nõustatava jaoks võib olla:

 • adekvaatsem enesetundmine;
 • isiklike ressursside tundmine;
 • oma võimalustest arusaamine;
 • suurem valmidus kohaneda muutustega;
 • valmidus teha otsuseid;
 • suutlikkus seada eesmärke;
 • suutlikkus eesmärkide nimel tegutseda.[2]

KarjäärinõustajaRedigeeri

Karjäärinõustaja toetab inimest karjääri kujundamisel. Ta aitab suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks. Karjäärinõustaja kasutab oma töös erinevaid lähenemisi. Peamiseks meetodiks on vestlus, millesse põimitakse vastavalt kokku lepitud eesmärgile aktiivmeetodeid, loovharjutusi ning vajaduse korral ka asjakohaseid teste. [3] Karjäärinõustaja võib spetsialiseeruda noorte, täiskasvanute, töötute või erivajadustega inimeste toetamisele. Peamiselt pakuvad Eestis karjäärinõustamist erinevatele sihtrühmadele maakondlikud Rajaleidja keskused, Töötukassa esindused, kõrgkoolid ja personaliotsingu firmad.

Karjääriinfo spetsialistRedigeeri

Karjääriinfo spetsialist loob, koondab ja vahendab tööturu- ja haridusteemalist infot.[3] Karjääriinfo spetsialist saab abiks olla karjääriinfo otsingul ja selle analüüsimisel toetades inimest teadlike valikute tegemisel. Karjääriinfo spetsialistid tegutsevad maakondlikes Rajaleidja keskustes ja Töötukassa esindustes.

Eesti Karjäärinõustajate ÜhingRedigeeri

2002. aastal asutati Eesti Karjäärinõustajate Ühing (KNÜ), mis on karjäärispetsialiste ja karjääriteenuste arendamisest huvitatud inimesi ühendav organisatsioon. Ühing kaitseb oma liikmete ametialaseid huve, väärtustab karjäärispetsialisti elukutset, korraldab täiendõpet, töötab välja ja levitab karjäärispetsialistidele nende tööks vajalikke metoodilisi ja infomaterjale ning osaleb Eesti karjääriteenuste arendamises. [4]

Karjäärispetsialisti kutset saab taotleda Eesti Karjäärinõustajate Ühingust.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

KirjandusRedigeeri

 • SA Innove, 2014. „Karjäärinõustamine. Nõustaja käsiraamat“
 • Norman E. Amundson, 2017. „Aktiivne kaasamine. Karjäärinõustamine: olemine ja tegemine“. AS Atlex
 • Peavy, R.V., 2002. „Sotsiodünaamiline nõustamine“
 • SA Innove, 2014. „Karjääriteenuste osutamine täiskasvanutele. Karjäärispetsialisti käsiraamat“. Trükiettevalmistus OÜ Studium

VälislingidRedigeeri