Eesti Töötukassa

(Ümber suunatud leheküljelt Töötukassa)

Eesti Töötukassa on töötuskindlustuse seaduse alusel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik, mis alustas tegevust 2002. aastal. Kindlustushüvitisi hakati välja maksma 2003. aastal ning 1. mail 2009 võttis Eesti Töötukassa üle Tööturuameti ülesanded [1].

Töötukassa eesmärk on tööturupoliitika elluviimine ja töötuskindlustuse korraldamine töötuskindlustuse seaduses, tööturuteenuste ja -toetuste seaduses, töövõimetoetuse seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras [2].

Eesti Töötukassa korraldab töötuskindlustust eesmärgiga tagada [1]:

  • töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine;
  • töölepingu ülesütlemise hüvitamine töötajale koondamise korral;
  • töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Eesti Töötukassa viib ellu tööpoliitikat eesmärgiga tagada [1]:

  • tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive;
  • pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine.

Eesti Töötukassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millel on kuus liiget. Vastavalt töötuskindlustuse seadusele nimetab Vabariigi Valitsus kaks nõukogu liiget, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon kumbki ühe liikme ning Eesti Tööandjate Keskliit kaks liiget [1].

Töötukassa tegevjuhtimise eest vastutab neljaliikmeline juhatus. Eesti Töötukassa juhatuse esimees on Meelis Paavel [1].

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri