Kanama–Jõgisoo tee

Kanama–Jõgisoo tee (riiklik registreerimisnumber 11116) on kõrvalmaantee Saue vallas Jõgisoo külas. Tee pikkuseks on 5,1 km. Tee saab alguse Tallinna ringtee kolmekümne teisel kilomeetril. Tee lõpeb Tallinna–Pärnu–Ikla maantee kahekümne neljandal kilomeetril. Tee ei ületa ühtegi silda, küll aga 1 truubi. Bussipeatusi teele ei jää. Teega ristub viiendal kilomeetril Valingu–Jõgisoo tee, kuuendal kilomeetril Jõgisoo II ühendustee Keila jõe liiklussõlmes.

Kaart

Tee on kuni 0,7 km-ni asfaltkattega, edasi kuni Valingu–Jõgisoo teeristini on pinnatud kruusatee, tee lõpp on mustkattega. Tee klass pole määratletud. Liiklussageduse, kiiruspiirangute ja teevalgustuse kohta andmed puuduvad.