Pindamine

Pindamine on teekattele kulumis- ja ilmastikukaitsekihi ehitamine, mille puhul kattele laotatakse vaheldumisi bituumensideainet ja sobiva terakoostisega kivimaterjali ning rullitakse. Pindamine võib olla ühe- või mitmekihiline.

Tee katmine sideainega Saksamaal