Kaitseressursside Amet

Kaitseressursside Amet on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus Eesti riigikaitse valdkonnas.

Kaitseressursside Amet
Asutatud 1. august 2005
Eesmärk Ajateenistusse kutsumine ja kaitseväkke värbamine
Peakorter Tallinn
Asukoht Aiandi 15, 12918 Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti Vabariik
Emaorganisatsioon Kaitseministeerium
Veebileht Kaitseressursside Ameti koduleht

ÜlesandedRedigeeri

Kaitseressursside ameti põhiülesanded on vastavalt põhimääruse § 7.:

 1. kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike arvestuse pidamine ja selleks andmete kogumine;
 2. kutsealuse kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsustamine;
 3. ajapikenduse andmise otsustamine;
 4. kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumine asendusteenistusse;
 5. kutsealuste ajateenistusse kutsumisest vabastamine;
 6. kaitseväeteenistuskohustusest vabastamine ja registrist kustutamine;
 7. ameti arstlike komisjonide töö korraldamine;
 8. kaitseväekohustuslaste arstlikku komisjoni suunamine kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsuse tegemiseks;
 9. kutsealuste kutsesobivuse määramine;
 10. kutsealuste toimetamine teenistuskohta;
 11. ameti arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks makstava hüvitise taotluse menetlemine;
 12. järelevalve teostamine kaitseväekohustuse täitmise üle, kõrvalehoidvate isikute vastutusele võtmine või vastutusele võtmise algatamine seaduses sätestatud alustel ja korras;
 13. aruande esitamine kaitseväeteenistuse komisjonile kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta;
 14. säilitamisele kuuluvate dokumentide arhiveerimine, arhiivitõendite väljastamine;
 15. identifitseerimiskoodi moodustamine ja isikuplaatide väljastamine;
 16. vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestuse pidamine;
 17. mobilisatsiooniplaanidest ja sundkoormiste koondkavast tulenevate ülesannete täitmine;
 18. ümberjaotamisele kuuluva riigivara kontrollimine Kaitseministeeriumi poolt koostatud eelnimekirja alusel;
 19. -1 vahendada kaitseväe värbamisinfot, viia läbi värbamistoiminguid ja koguda tagasisidet värbamis- ja tööprotsessi kohta;

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri