Kütusetööstus

Kütusetööstus on tööstusharu, mis tegeleb kütuse tootmise, ümbertöötamise ja tarbijatele edastamisega.

Kütusetööstus jaguneb järgmisteks allharudeks:

Kuna tuumaelektrijaamade kütuseks on uraanimaak, siis võib ka uraanitööstuse arvata kütusetööstuse haruks.

Kütusetööstuse allharud tegelevad kõigepealt kütuse eriliikide, peamiselt fossiilkütuste kaevandamise, vajaduse korral ka puhastamise ja rikastamisega.