Söetööstus on kütusetööstuse haru, mis tegeleb kivi- ja pruunsöe kaevandamise, rikastamise ja ümbertöötlemisega ning tarbijatele edastamisega.

Söekarjäär
"Samarskaja" kivisöekaevandus Ukrainas

Söe kaevandamine toimub kas karjäärides või allmaakaevandustes sõltuvalt sellest, kui sügavalt lasub söe kiht.