Kõrgusvööndilisus

Kõrgusvööndilisus ehk vertikaalne tsonaalsus on kliimatingimuste, mulla- ja taimkattevööndite muutumine mägedes. Selle põhjuseks on õhutemperatuuri vähenemine absoluutkõrguse kasvades. Kõrgusvööndilisust mõjutab nõlva ekspositsioon, sest sellest sõltub päikesekiirguse intensiivsus ja sademete hulk. Need tegurid mõjutavad taimestikku, mis muutub kõrguse kasvades sarnaselt muutumisega ekvaatori poolt pooluse suunas liikumisel.

Kõrgusvööndilisus on iseloomulik kõikidele mäestikele

Vaata ka muuda