Käsklause ehk imperatiivlause on kommunikatiivne lausetüüp, mis väljendab käsku, palvet, üleskutset või nõuet lausega märgitud sündmuse teostamiseks.

Käsutähenduses sisaldub kas kohustuslikkuse, soovitatavuse või lubatavuse suhtumistähendus ja taotlus, et käsu adressaat sündmuse teoks teeks.

 • (Sa) kirjuta uus artikkel. (kohustuslik)
 • Ma soovitan teil uus tööline palgata. (soovitatav)
 • Saad sa meile veelkord seda lugu laulda? (lubatav)

Eitavat käsku nimetatakse keeluks.

 • Ärge karjuge laste peale!
 • Mitte viivitada!
 • Ei mingit kauplemist!

Käsu intensiivsus muuda

Käsk on varieeruva tugevusega taotlus, mida pehmendavad kiilud, tingiv kõneviis ja võimalikkusmodaalsus.

 • Palun pane aken kinni. Ole nii kena, lõpeta see harjutus homseks ära. (kiil)
 • Ehk sa tooksid mu kingad siia? Ega sa ei ootaks veel viis minutit? (tingiv kõneviis)
 • Võib-olla te siiski tuleksite sisse? Saad sa homme uuesti tulla? (võimalik)

Käsku tugevdavad ajamäärused, paratamatust väljendavad sõnad, da-infinitiivsed laused ja vormelid.

 • Tule kohe kapi otsast alla! (ajamäärus)
 • Seda filmi vaata tingimata! (paratamatu)
 • Kuulata ja vaikida! (da-infinitiivne lause)
 • Käed üles! (vormel)

Intonatsioon võib sõnastusega antud intensiivsust muuta: tugevdada leksikaalselt nõrka käsku või nõrgendada tugevat käsku.

 • Palun mine ära!
 • Tule juba ükskord!

Käsklause sekundaartähendused muuda

Käsklause, mis sisu või kontekstisobivuse poolest käsku ei saa väljendada, vormistab soovi või väidet.

 • Mingu teil reis hästi! (soov)
 • Patsient, alam inimene, kuulaku aga alandlikult iga kitlikandja sõna. (väide)

Käsklause baasil on kujunenud etiketi-, tekstikohased ja suhtumist väljendavad vormelid.

 • Anna andeks! Vabandage! Ole hea! (etiketivormelid)
 • Kuule! Kujuta ette! Saa aru! (tekstikohased vormelid)
 • Mine metsa! Täna õnne! Jumal hoidku! (suhtumist väljendavad vormelid)

Käskiva või möönva kõneviisiga vormistatav väide on tavaliselt kohustatuse või võimalikkuse varjundiga.

 • Iga kord alanda ennast kui poisike, et tülitajast lahti saada.
 • Nühi või nahk maha, et käsi puhtaks saada.

Võimalikkust väljendatakse veel kinnisehitusega lausete abil.

 • Vaata et lähete oma tähtsa koha peal veel uhkeks.
 • Räägi aga räägi, küll sinugi jutt kord lõpeb.

Kinnisehitusega (eks sa) katsu ~ hakka ~ proovi ... Vda/Vma-lausetest järeldub infiniittarindiga märgitud tegevuse mõttetus, ebasoovitavus.

 • Eks sa katsu mulle seletada, et sa enne tunnistuse saamist ühtegi pahandust ei tee. (mõttetu)
 • Hakka nüüd vana pedagoogiga vaidlema! (ebasoovitatav)

Vaata ka muuda