Jelena Kallas

eesti keeleteadlane

Jelena Kallas (sündinud 21. oktoobril 1976) on Eesti keeleteadlane. [1]

Haridus muuda

Jelena Kallas on lõpetanud 2000. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo erialal. Aastal 2002 kaitses ta samas magistrikraadi ("Autentne tekst eesti keele kui teise keele õpetamisel vene õppekeelega põhikooli vanemas astmes", juhendaja Mart Rannut) ja 2013 doktorikraadi väitekirjaga "Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias" (juhendajad Margit Langemets ja Asta Õim).[1]

Töökäik muuda

Jelena Kallas on töötanud alates 2000. aastast Eesti Keele Instituudis, alates 2020. aastast vanemarvutileksikograaf-projektijuhina. 2016–2020 oli ta EKI teadussekretär.[1]

Kallas on üks "Eesti-vene sõnaraamatu" 3. (2003) ja 4. köite (2006), "Eesti keele põhisõnavara sõnastiku" ja sõnastiku "Eesti keele naabersõnad" autoritest. Ta on ka keeleportaalide Sõnaveeb ja Keeleõppija Sõnaveeb üks autoritest.[viide?]

Ta on Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige.[2]

Viited muuda