Jaan Undusk

eesti kirjanik ja kirjandusteadlane

Jaan Undusk (sündinud 14. novembril 1958 Otepääl) on eesti kirjanik ja kirjandusteadlane, Eesti Teaduste Akadeemia liige (alates 2007).

Jaan Undusk esinemas kirjandusfestivalil HeadRead 29. mail 2011

Elulugu

muuda

Jaan Undusk on lõpetanud 1977. aastal Tallinna 21. Keskkooli ning 1982. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal. Aspirantuuri läbis ta Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi juures ning kaitses samas 1986. aastal filoloogiateaduste kandidaadi (PhD) väitekirja "F. Tuglase osa eesti ilukirjandusliku stiili teooria arengus".

Ta oli Wellesto liige.

Aastatel 1986–1993 töötas Jaan Undusk Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituudis (KKI) nooremteaduri, teaduri ja vanemteadurina. Kui 1993. aastal loodi KKI kirjandusosakonna ja Friedebert Tuglase Majamuuseumi ühendamisel Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, töötas ta seal algul teadurina. Alates 2000. aastast on Jaan Undusk Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor. Alates 2018 on ta Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi külalisprofessor.

Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks valiti 2007. aastal humanitaarteaduste alal, ta kuulub akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonda.

 
Marin Laak ja Jaan Undusk Eesti Kirjanike Liidu üldkogul 2011. aastal

Teadustöö

muuda

Jaan Unduski uurimistöö peasuunad on kirjandusfilosoofia ja -teooria, Eesti ja Euroopa tekstitraditsioonide retoorilis-tüpoloogilised mudelid, baltisaksa kirjandus, historiograafia ja filosoofia ning eesti kirjanduslugu. Tema eestvõttel on UTKK juhtivaks uurimissuunaks kujunenud ka balti kultuuride teema. Seda teemat on Jaan Undusk arendanud rohketes kirjutistes, kraaditööde juhendamisel ja baltisaksa kirjanduse rahvusvahelistel konverentsidel. Jaan Undusk on osalenud Eesti Teadusfondi humanitaarteaduste ekspertkomisjoni, riiklike programmide “Eesti keel ja rahvuskultuur” ja “Eesti kirjandusklassika” komisjonide töös ning kuulub mitme Eesti teadusasutuse ja väljaande nõukogusse. Ta on saanud uurimisstipendiume Austria, Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa, Ungari ja Soome teadusinstitutsioonidelt, esinenud rahvusvahelistel konverentsidel ning teinud teadusprojektide raames koostööd Stockholmi Ülikooli, Ungari TA Kirjandusteaduse Instituudi, Groningeni Ülikooli ja teiste Euroopa humanitaarkeskustega.

Ta tõlkinud saksa, inglise, prantsuse jt keeltest nõudlikku filosoofilist kirjandust (F. Nietzsche, Th. Bernhard, E. Lévinas, J. M. R.). Tema sulest on pärit üle kahesaja teadusartikli kirjandus- ja kultuuriloo ning teooria alalt. Ta on koordineerinud klassikaliste tekstide toimetamist, loonud esseistika-, näitekirjanduse- ja proosateoseid, sh kirjutanud romaani “Kuum”, näidendid “Goodbye, Vienna (Gertrud)”, “Quevedo” ja “Boulgakoff”, reisikirja "Teekond Hispaania", novelle jm.

Liikmesus

muuda

Jaan Undusk on Academia Scientiarum et Artium Europaea, Austria Germanistika Seltsi, Rahvusvahelise Thomas Bernhardi Seltsi, Balti Ajaloo Komisjoni (Göttingenis) liige, Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni, Eesti Goethe Seltsi, Jaan Krossi kirjandusauhinna žürii ning Rahvusmõtte auhinna komisjoni liige. Ta on mitme ajakirja (Keel ja Kirjandus, Methis) toimetuskolleegiumi liige ja Fr. Tuglase "Kogutud teoste" kolleegiumi esimees.

Akadeemiku ja kirjandusteadlasena oli ta raamatusarja "Eesti mälu" nõustaja.

Teoseid

muuda
 • "Sina, Tuglas" (1986; novell)
 • "Kuum. Lugu noorest armastusest" (1990; romaan)
 • "Maagiline müstiline keel" (1998; kirjandusteooria)
 • "Good-bye, Vienna" (1999; näidend)
 • "Quevedo" (2003; näidend)
 • "Boulgakoff" (2005; näidend)
 • "Teekond Hispaania" (2016)
 • "Eesti kirjanike ilmavaatest" (2016, Eesti mõttelugu, 118)
 • Hinge roppus ja vaimu õis : kogutud kirjatöid / Paul Reets ; koostanud ja toimetanud Jaan Undusk (2019)
 • Suur Siberimaa : näidend kaheksas pildis proloogi ja epiloogiga : Jaan Krossi mälestuseks (2020)

Tunnustus

muuda

Kirjandusvõistluste auhinnad

muuda

Isiklikku

muuda

Tema isa oli matemaatikaõpetaja August Undusk. Tema vend on Rein Undusk. Tema abikaasa on Maarja Undusk ja nende tütar on luuletaja Ingel Undusk (sündinud 1988).

Viited

muuda
 1. Eesti riiklike teenetemärkide kavaleride andmebaas presidendi kantselei kodulehel (president.ee).

Kirjandus

muuda

Välislingid

muuda