Jüngriteks nimetatakse inimesi Uues Testamendis, kellel oli Jeesusega eriline ja tugev side[1].

Hüvastijätukõne apostlitega (Jh 14:1–14). Duccio di Buoninsegna, "Maestà" 1308–1311

Termini seletusRedigeeri

Sõna jünger pärineb kreeka keelsest sõnast μαθητής[2]. Sõna tähendab õpilast, õpetaja/meistri järgijat[2]. Jüngritele viidatakse Uues Testamendis 261 korda, peamiselt Apostlite Tegudes[1]. Termin “jünger” viitab eriti kaheteistkümnele mehele (apostlid)[1]. Jeesus valis 12 apostlit välja rahva hulgast[1]. Neid nimetatakse ka “saadetuteks”[1]. Kuigi kõik 12 apostlit olid jüngrid, ei tähenda see seda, et kõik jüngrid olid apostlid[1]. Jeesus valis tõenäoliselt kaksteist jüngrit just sellepärast, et esindada Iisraeli kahtteistkümmet tähtsat suguvõsa[3].

JüngerlusRedigeeri

Jüngerlust iseloomustab elulise suhte loomine Jeesusega[1]. Jüngriks saab inimene, kui Jeesus teda kutsub[1]. Jeesus kutsus end järgima inimesi nende sotsiaalsest, religioossest, etnilistest taustast ja soost olenemata[1]. Jeesuse kutse jüngerlusse eeldas kutsutaval oma senise elu mahajätmist (perekond, elukutse)[1]. Inimesed kes oma perekonda vihkasid olid soodumusega jüngriks saada[1]. Jüngriks hakkamine andis inimesele uue tuleviku[1]. Jüngerlus jaguneb erinevatesse suurematesse ja väiksematesse gruppidesse. Suuremates järgijate gruppides oli suurema tõenäosusega ka naisi[1].

NaisjüngridRedigeeri

Reeglina esines naisjüngreid suuremates järgijategruppides, kes polnud Jeesusele niivõrd lähedased[1]. Kuid esineb ka neid kes pärast Jeesuse ravimist teda ja 12 apostlit järgima hakkasid[4]. Naisjüngrid olid erilised nähtused 1. sajandi Palestiinas. Rühm naisi järgnes Jeesusele Jeruusalemma, olid kohal ristilöömisel, ning olid esimesed, kes Jeesuse tühja haua leidsid[4]. Uues Testamendis on juttu naisjüngrist nimega Tabiita, kes äratati surnuist üles Apostel Peetruse poolt. Nimi tähendab Piibli erinevate tõlgete järgi Hirve või Gaselli. Tabiita oli usklik naine, kes tegi oma elu jooksul palju head (Ap. 9:36-43).

ApostlidRedigeeri

Matteuse 10:2–4 Markuse 3:16–19 Luuka 6:13–16 Apostlite teod 1:13
Siimon, nimetatud Peetruseks Siimon, pandi nimeks Peetrus Siimon, nimetatakse ka Peetruseks Peetrus
Andreas, Peetruse vend Jaakobus, Sebedeuse poeg Andreas, Peetruse vend Johannes
Jaakobus, Sebedeuse poeg Johannes, Jaakobuse vend Jaakobus Jaakobus
Johannes, Jaakobuse vend Andreas Johannes Andreas
Filippus Filippus Filippus Filippus
Bartholomeus Bartolomeus Bartolomeus Toomas
Toomas Matteus Matteus Bartolomeus
Tölner Matteus Tooma Tooma Matteus
Jaakobus, Alfeuse poeg Jaakobus, Alfeuse poeg Jaakobus, Alfeuse poeg Jaakobus, Alfeuse poeg
Taddeus Taddeus Siimon, kutsutakse Selooteseks seloot Siimon
Siimon Kananaios Siimon Kananaios Juuda, Jaakobuse poeg Juudas, Jaakobuse poeg
Juudas Iskariot, äraandja Juudas Iskariot, äraandja Juuda Iskariot, äraandja

[4]

ViitedRedigeeri

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 (1992). The Anchor Bible Dictionary: Volume 2. New York: Doubleday. Lk 207–210. 
  2. 2,0 2,1 (1985). Theological Dictionary of the New Testament. William B. Eerdemans Publishing Company. Lk 555-556. 
  3. David F. Ford (2013). Teoloogia. Tartu Ülikooli Kirjastus. Lk 121. 
  4. 4,0 4,1 4,2 (1992). Dictionary of Jesus and the Gospels. Inglismaa: InterVarsity Press. Lk 178–179. 

KirjandusRedigeeri

(1992) The Anchor Bible Dictionary: Volume 2. New York: Doubleday.

(1992) Dictionary of Jesus and the Gospels. Inglismaa: InterVarsity Press. Lk 178–179.

David F. Ford (2013). Teoloogia. Tartu Ülikooli Kirjastus. Lk 121.

(1985) Theological Dictionary of the New Testament. William B. Eerdemans Publishing Company. Lk 555–556