Jõhvi Traktorist oli Jõhvis 31. juulist 1951 kuni 27. detsembrini 1953 ilmunud eestikeelne ajaleht, Jõhvi Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus kaks korda nädalas.