Jäätmekategooriad

Jäätmekategooriad on:

 1. Q1 – edaspidi teisiti määratlemata tootmis- ja tarbimisjäägid;
 2. Q2 – praaktooted;
 3. Q3 – tooted, mille kasutustähtaeg on lõppenud;
 4. Q4 – materjalid, mis on maha voolanud, riknenud või mõne õnnetusjuhtumi tõttu kahjustunud, kaasa arvatud materjalid, seadmed või muud esemed, mis on õnnetusjuhtumi tagajärjel saastunud;
 5. Q5 – materjalid, mis on saastunud või kõlbmatuks muutunud sihipärase tegevuse tagajärjel, nagu puhastusjäägid, pakkimismaterjalid, mahutid;
 6. Q6 – kasutamiskõlbmatud päraldised, nagu tühjad patareid, kasutatud katalüsaatorid;
 7. Q7 – ained, mis ei toimi enam nõutaval tasemel, nagu saastunud happed, lahustid, kasutatud karastussoolad;
 8. Q8 – tööstusprotsessijäägid, nagu räbud, destillatsioonijäägid;
 9. Q9 – saastetõrje- ja puhastusprotsessijäägid, nagu skraberisetted, kottfiltritolm, kasutatud filtrid;
 10. Q10 – metallide töötlemise ja viimistlemise jäägid, nagu treilaastud, valtsimistagi;
 11. Q11 – toorme kaevandamise ja töötlemise jäägid, nagu kaevandamisjäägid, naftatootmisel tekkinud muda;
 12. Q12 – rikutud materjalid, nagu PCB-ga saastatud õli;
 13. Q13 – kõik materjalid, ained või tooted, mille kasutamine on keelatud;
 14. Q14 – tooted, millele valdaja ei leia edasist kasutamist, nagu põllumajanduses, olmes, kontorites, kauplustes või töökodades ära visatud vallasasjad;
 15. Q15 – reostatud pinnase puhastamisel tekkinud saastunud materjalid, ained või tooted;
 16. Q16 – kõik materjalid, ained või tooted, mida ei hõlma ülalloetletud kategooriad.