Irina Külmoja (sündinud 28. novembril 1946) on eesti keeleteadlane ja vene keele professor.

HaridusRedigeeri

Irina Külmoja lõpetas 1970 cum laude Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse osakonna. 1985 sai ta filoloogiakandidaadi kraadi NSVL Teaduste Akadeemia Keeleteaduse Instituudi Leningradi osakonnas väitekirjaga "Структура и функционирование кратно-соотносительных конструкций в современном русском языке" ("Iteratiiv-relatiivsete konstruktsioonide struktuur ja funktsioneerimine tänapäeva vene keeles").

TöökäikRedigeeri

Irina Külmoja töötas 1970–1977 Tartu Ülikooli raamatukogu vanemraamatukoguhoidja ja sektorijuhatajana. 1977–1979 oli ta Tartu Ülikooli vene keele kateedri aspirant, perioodil 1979–1993 sealsamas õpetaja, vanemõpetaja ning dotsent. Alates 1993. aastast on ta Tartu Ülikooli vene keele professor. Ta on Tartu Ülikooli germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi slaavi filoloogia osakonna juhataja.

TeadustööRedigeeri

Irina Külmoja teadushuvide hulka kuuluvad vanausuliste keel ja kultuur Eestis.

LiikmesusRedigeeri

Irina Külmoja on Eesti Slavistide Rahvuskomitee juhatuse liige ja Rahvusvahelise Slavistide Komitee vanausu-uuringute komisjoni liige. Ta kuulub Eesti Semiootika Seltsi ja Eesti Rakenduslingvistika Ühingusse.

Töö toimetuskolleegiumidesRedigeeri

Irina Külmoja on sarja "Humaniora: Lingua Russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика" rahvusvahelise toimetuskolleegiumi esimees, Daugavpilsi Ülikooli filoloogiateaduskonna sarja "Valoda", Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamatu ning Vilniuse Ülikooli Kaunase humanitaarteaduskonna ajakirja Respectus Philologicus toimetuskolleegiumi liige. Ta on olnud ka sarjade "Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия" ning "Очерки по истории и культуре староверов Эстонии" toimetuskolleegiumi esimees.

VälislingidRedigeeri