Intuitsioonipump

Intuitsioonipump on mõtteline eksperiment, mis mingi seisukoha kaitsmisel kasutab esmapilgul veenvat, kuid siiski kahtlast analoogiat.

Sellist intuitsioonile rõhuvat argumenteerimisviisi on näiteks kasutatud põhjendamaks determinismi kokkusobimatust vaba tahtega (inkompatibilism). Kui inimene on determineeritud, siis oleme me nagu piljardikuulid, hüpiknukud, lelud väliste jõudude käes, robotid või muud säärased asjad. Piljardikuulidel või muudel särastel asjadel vaba tahe aga puudub. Seega kui inimene on determineeritud, siis meil puudub vaba tahe. Taolised argumendid ei ole aga määravad: kui meil ka on vaba tahteta asjadega midagi ühist, siis sellest ei järeldu, nagu meil ei oleks nendega olulisi erinevusi. Näiteks puudub eelpoolnimetatud asjadel vaim, mis näib olevat vaba tahte olemasolu eeltingimuseks.

Intuitsioonipumbaks on nimetatud ka Frank Jacksoni Mary toa nimelist mõtteeksperimenti, ning John Searle'i Hiina tuba.