Infiks ehk siseliide on morfeem, mida kasutatakse sõnajuure siseselt. Erinevalt eesliidetest ja järelliidetest, mis lisatakse vastavalt sõnatüve või -juure ette ja taha, lõhestab siseliide ühest morfist koosneva sõnajuure kaheks.

Näide (tagalogi, üks Filipiinide keeltest):

sulat - kirjutama

sumulat - kirjutas

Kirjandus muuda

  • Laurie Bauer "Introducing Linguistic Morphology". 2003-