Indikaatorliik

Indikaatorliik ehk tunnusliik on bioloogiline liik, mis on tundlik keskkonnategurite muutuste suhtes. Näiteks iseloomustab indikaatorliigi olemasolu (ja ka tema suhteline arvukus) vastava ökosüsteemi, koosluse vm. seisundit, olgu seal siis haiguspuhang, saastumisnähud, liikidevaheline konkurents, kliimamuutus jne.

Indikaatorliike kasutatakse bioindikatsioonis ja nad moodustavad olulise osa bioindikaatoreist.

Nõuded esinduslikule indikaatorliigileRedigeeri

W. N. Harmani järgi peaks indikaatoriliigid vastama järgmistele nõuetele[1]:

1. olema hõlpsasti määratavad uurija poolt, kes pole selle taksonoomilise rühma süstemaatika eriteadlane;
2. liik peab olema enamikus temale sobivates biotoopides arvukas ja levinud suurel geograafilisel alal;
3. liigil peab olema kitsapiiriline nõudlus mingi keskkonnateguri suhtes ja see nõudlus peab olema ühesugune kogu levila piires;
4. liik peab olema suhteliselt pika eluaega;
5. liik peab olema kas sessiilne või väheliikuv, s.t mitte suutma keskkonnatingimuste järsu muutumise korral vahetada kiiresti oma elupaika. See seab piirid paljudedele potentsiaalsetele indikaatororganismidele.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Harman, W. N., 1974. Chapter 9. Snails (Mollusca: Gastropoda). In: Pollution ecology of freshwater invertebrates. New York, p 272-312.