Biotoop (< kreeka bios 'elu' + topos 'paik') on ühetaoliste keskkonnatingimustega asustusala, kus elavad seal kohastunud loomad ja taimed. Mõnikord eristatakse biotoobi piires väiksemaid, mõne keskkonnateguri poolest eripäraseid osapaiku ehk merotoope[1].

Üldiselt võttes võib biotoop tähendada ala, kus elavad organismid.

Biotoop on põhimõtteliselt sünonüümne mõistega "habitaat". Vahe on vaid selles, et habitaadiga seostatakse peamiselt mingi asustusala liike ja populatsioone, biotoobiga aga biotsönoosi.

Üheks Eesti biotoobiks võib lugeda näiteks lehtpuumetsa.

Maailma suurimad biotoobid on ookeanid ja mered.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Ökoloogialeksikon. (1992). Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus

.