Indeo Video (ka Indeo) on videokoodek, mille lõi Intel 1992. aastal.

Indeo oli üks esimesi koodekeid, mis võimaldas reaalaja videoesitust tarkvaras, ilma spetsiaalriistvarata. Algne kodek oli asümmeetriline: video kodeerimiseks kulus oluliselt rohkem arvutusjõudlust, kui dekodeerimiseks. Indeo 2 ja Indeo 3 kodekid põhinesid vektorkvantimise algoritmil. 1996. aastal loodud Indeo Video Interactive (IVI) oli juba täiesti teistsuguste võimalustega kodek, mis põhineb wavelet algoritmil. IVI on skaleeriv koodek mis tähendab, et ta võimaldab dekodeerida videot erineva kvaliteediastmega olenevalt arvuti jõudlusest. Nii saavad kiiremad arvutid taasesitada kvaliteetsemat videot kui aeglasemad. IVI võimaldab määrata kuhu panna võtmekaadreid ning luua osaliselt läbipaistvat materjali (chroma keyed transparency). See võimalus on eriti kasulik kõikvõimalike multimeedia esitluste ja mängude loomiseks. Indeot kasutati 1990ndatel üsna palju, kuid peagi muutusid MPEG kodekid seoses kiiremate protsessorite saabumisega populaarsemaks. Aastal 2000 müüs Intel kodeki firmale Ligos Corporation.