Imre Lakatos (9. november 1922 Debrecen2. veebruar 1974 London) oli teadusfilosoof.

Imre Lakatos

Looming ja vaated muuda

Demarkatsiooniprobleem muuda

Imre Lakatos leidis, et Popperi demarkatsioonikriteerium, mis tugineb falsifitseeritavusele, on "üpris hämmastav. Teooria võib [Popperi järgi] olla teaduslik isegi juhul, kui tema kasuks ei ole põrmugi tõendeid, ja võib olla pseudoteaduslik isegi juhul, kui kõik kättesaadavad tõendid on tema poolt."[1].

Lakatosi (1970, 1974a, 1974b, 1981) enda kriteerium, mida ta nimetas sofistikeeritud (metodoloogiliseks) falsifikatsionismiks, ei käi eraldi võetud teooria või hüpoteesi kohta, vaid kogu uurimisprogrammi kohta, milles teooriad järjest vahetavad üksteist välja. Progresseeruvas uurimisprogrammis teevad uued teooriad üllatavaid ennustusi, mis leiavad kinnitust; degenereeruvas uurimisprogrammis luuakse teooriaid ainult tuntud faktide seletuseks. Kui uurimisprogramm ei rahulda miinimumnõuet, et igal uuel teoorial on suurem empiiriline sisu kui eelmisel, siis ta on pseudoteaduslik.

Publikatsioonid muuda

  • Falsification and the Methodology of Research program. – Imre Lakatos, Alan Musgrave (toim). Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press 1970, lk 91–197.
  • Imre Lakatos (1974a). Popper on Demarcation and Induction. – P. A. Schilpp. The Philosophy of Karl Popper. The Library of Living Philosophers, kd xiv, raamat i, La Salle: Open Court 1974, lk 241–273.
  • Imre Lakatos (1974b). Science and pseudoscience. – Conceptus, 1974, 8, lk 5–9.
  • Imre Lakatos. Science and pseudoscience. – S. Brown jt (toim). Conceptions of Inquiry: A Reader London: Methuen, 1981, lk 114–121.

Teosed eesti keeles muuda

  • Lakatos, Imre 1991. Teadus ja pseudoteadus. (Tõlkinud Georg Allik.) Akadeemia (2): 258–268.

Viited muuda

  1. Lakatos 1981:117.