Ignatios Antiookiast

Ignatios oli Antiookia piiskop, kes suri Roomas märtrisurma 117 (?).

Kirjutab reisil sinna[küsitav] Ephesuse, Magnesia, Rooma, Philadelphia, Smyrna, Tralleisi kogudustele ning piiskop Polykarposele. Antignostiline. Rõhutab piiskopiametit. Kõneleb esimesena "katoolsest kirikust" (ekklesia katholike). Armulaud on tal "surematuse rohi" (pharmakon tes athanasias). Otsib teadlikult martüüriumi.