Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ehk ISCED (ingl International Standard Classification of Education) on UNESCO poolt 1970ndate alguses välja töötatud klassifitseerimise süsteem, et võrrelda omavahel eri riikide haridussüsteeme ning teha rahvusvaheliselt võrreldavat haridusstatistikat. Süsteem kiideti heaks Rahvusvahelisel Hariduse Konverentsil 1975. aastal Genfis.

Eesti ja Saksamaa haridussüsteemide võrdlus

Hariduse ja hariduse omandamise taseme andmeid liigitati 2013. aastani ISCED 1997 alusel, alates 2014. aastast tehakse seda ISCED 2011 alusel.

Hariduse valdkonna andmeid liigitati kuni 2015. aastani ISCED 1997 alusel, alates 2016. aastast tehakse seda ISCED-F 2013 alusel.

ISCED 2011 haridusastmed muuda

Aste Kirjeldus
ISCED 0 alusharidus (koolieelne haridus) (Preprimary level)
ISCED 1–2 ESIMESE TASEME HARIDUS

Põhiharidus (Primary level)

ISCED 1 põhiharidus, põhikooli 1.–6. klass
ISCED 2 põhiharidus, põhikooli 7.–9. klass
kutseharidus põhihariduse baasil
ISCED 3–4 TEISE TASEME HARIDUS

Keskharidus (Secondary+post secondary level)

ISCED 3 üldkeskharidus, gümnaasiumi 10.-12. klass

kutsekeskharidus (sh keskeri- või tehnikumiharidus põhihariduse baasil)

ISCED 4 kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil
ISCED 5–8 KOLMANDA TASEME HARIDUS (Tertiary education)

Keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil ning kõrgharidus

ISCED 5 Keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil
ISCED 6 bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus (rakendus- ja kutsekõrgharidus, diplomiõpe)
ISCED 7 magister või sellega võrdsustatud haridus
ISCED 8 doktor või sellega võrdsustatud haridus

Vaata ka muuda

Välislingid muuda