INRI, ka I.N.R.I., lühend ladinakeelse väljendi IESVS·NAZARENVS·REX·IVDÆORVM (Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum) esitähtedest, tõlkes "Jeesus Naatsaretist, juutide kuningas". Jeesuse-aegse kombe kohaselt kinnitati ristilöödu pea kohale tahvel, kus oli kirjas tema süü, aga et hukkamõistjad ei leidnud Jeesusel muud süüd, kirjutati tema pea kohale see lühend.

Brochenzell Heiligkreuzkapelle Kruzifix detail.jpg
Icon 03032 Raspyatie s predstoyaschimi.jpg

Kreeka keeles vastab samale lühendile INBI (Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων), vene ja kirikuslaavi keeles kasutatakse ka lühendit И.Н.Ц.И. (Иисус Назарянин, Царь Иудейский).