Hugh McLeod

Suurbritannia ajaloolane

Hugh McLeod (sündinud 1944) on Suurbritannia ajaloolane, kes on spetsialiseerunud kirikuloo ja religiooni sotsiaalajaloo uurimisele.

Prof. Hugh McLeod konverentsil Tartu Ülikoolis 12. juunil 2012

McLeod omandas ajalooalase hariduse Cambridge'i Ülikoolis, sama ülikooli juures kaitses ta ka doktorikraadi.

Õppejõu karjääri alustas McLeod Warwicki Ülikoolis. Alates 1973. aastast on ta olnud Birminghami Ülikooli õppejõud, töötades esialgu teoloogia (2004. aastani) ja hiljem lähiajaloo osakonnas. Aastatel 19942011 oli ta Birminghami Ülikooli kirikuloo professor ja 19951997 teoloogiaosakonna juhataja. Alates 2011. aastast on ta sama ülikooli emeriitprofessor.

Külalisõppejõuna on professor McLeod õpetanud Uppsala Ülikoolis ja Amsterdami Ülikoolis.

Aastatel 20022003 oli ta Briti Kirikuloo Seltsi esimees ja aastatel 20052010 rahvusvahelise kirikuloolaste ühenduse Commission Internationale d'Histoire et d'Etudes du Christianisme president.

Hugh McLeodi peamiseks uurimisvaldkonnaks on religiooni ajalugu Euroopas 19. ja 20. sajandil. Ta on uurinud inimeste religioossuse ja kiriklikkuse muutusi, selle taga peituvaid sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi tegureid. Ta on tegelenud põhjalikult sekularisatsiooni ja antiklerikalismi ilmingutega Euroopa kirikuloos. Samuti on McLeod uurinud religiooni ja kriminaalsüsteemi ning religiooni ja spordi vastastikuseid mõjusid.

TeoseidRedigeeri

Siin on loetletud ainult Hugh McLeodi monograafiad ja tema koostatud kogumikud.

  • Class and Religion in the late Victorian City. – Hamden, CT: Archon Books, 1974.
  • Religion and the People of Western Europe 1789-1970. – Oxford: Oxford University Press, 1981.
  • Piety and Poverty: Working Class Religion in Berlin, London and New York 1870-1914. – New York: Holmes and Meier Publishers, 1996.
  • Religion and Society in England 1850-1914. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1996.
  • Religion and the People of Western Europe 1789-1989. – Oxford: Oxford University Press, 1997.
  • Secularisation in Western Europe 1848-1914. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000.
  • The Decline of Christendom in Western Europe 1750-2000. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002 (toimetaja ja sissejuhatuse autor).
  • The Cambridge History of Christianity, volume 9, World Christianities c.1914-c.2000. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006 (toimetaja ja viie peatüki autor/kaasautor).
  • The Religious Crisis of the 1960's. – Oxford: Oxford University Press, 2007.