Hooldusõppeks nimetatakse raske ja sügava intellektipuudega lastele orienteeritud õpet.

Kuni aastani 2010 toimus õppetöö Tartu Ülikooli Õppekavade Arenduskeskuse välja töötatud tööversiooni alusel, mis toimis pilootprojektina. Aastal 2010 kinnitati hooldusõppe õppekava põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava osana.[1] Hooldusõppe põhiülesanne on sügava ja raske intellektipuudega lapsel olemasolevate funktsioonide ja oskuste säilitamine ja arendamine, et tagada harjumuspärases keskkonnas tema potentsiaalile vastav järjest iseseisvam toimimine. Erinevalt olemasolevatest õppekavadest ei jagune hooldusõppe õppekava ainekavadeks. Õppeaineid ei ole. Seatud on eesmärgid kooliastmeti ning arenguvaldkonniti: kommunikatsioon, motoorika, igapäevaoskused, sotsiaalsed oskused ja kognitiivsed oskused.

Vaata ka muuda

Viited muuda

Kirjandust muuda

Välislingid muuda