"Hello world" programm on arvutiprogramm, mis ei tee mitte midagi muud kui väljastab ekraanile teksti "Hello, World!" (inglise keeles "Tere, maailm!"). Selliseid programme kasutatakse sagedasti programmeerimisõpikutes, erinevate keelte võrdlemisel ning kompilaatorite testimisel.

"Hello world" programmi väljanägemine PHP koodis

Taoline "hello world" programm on enamasti üks väiksemaid programme, mida vastavas keeles kirjutada saab. Sellise programmi suurus võib varieeruda alates ühest lihtsast funktsioonist kuni paarikümne keeruka lauseni (mitmed assemblerile kirjutatud ja/või graafilist kasutajaliidest kasutavad programmid).

Tüüpiliselt kirjutatakse "hello world" programm:

 • esimese programmina programmeerimist õppima asudes,
 • esimese programmina asudes õppima uut programmeerimiskeelt,
 • esimese programmina asudes kasutama uut kompilaatorit/linkerit/IDEt vms,
 • erinevate kompilaatorite/programmeerimiskeelte võrdlemisel.

Esimene teadaolev "hello world" programm pärineb Brian Kernighani raamatust "A Tutorial Introduction to the Language B" 'Sissejuhatus programmeerimiskeelde B'. Kultusliku staatuse omandas fraas "Hello, World!" aga Brian Kernighani ja Dennis Ritchie raamatu The C Programming Language 'Programmeerimiskeel C' mõjul, kuigi seal kasutati küll vormi "hello, world" (ilma suurtähtede ning hüüumärgita, mis on lisandunud traditsioonile hiljem).

Järgnevalt on ära toodud kogumik "Hello, World!" programme erinevates keeltes.

Ada muuda

with TEXT_IO;

procedure HELLO is
begin
  TEXT_IO.PUT_LINE ("Hello, world!");
end HELLO;

APL muuda

'Hello, world!'

BASIC muuda

PRINT "Hello, World!"
END

Brainfuck muuda

++++++++[->+++++>+>>++>++>>+++>+<<<<<<
<<]>[->++>+++>+++>+>+>++<<<<<<]>.>+++
++.>----..+++.>----.>.>-.<<<.+++.----
--.<-.>>>+.>>++.

C muuda

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++ muuda

#include <iostream>
 
int main()
{
 std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
}

C# muuda

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello, world");
  }
}

COBOL muuda

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.   HELLO-WORLD.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Hello, world!".
STOP RUN.

Common Lisp muuda

(format t "Hello, World!~%")

FORTRAN muuda

PROGRAM HELLO
 PRINT *, 'Hello, world!'
END

FoxPro muuda

MESSAGEBOX("Hello, world!")

Haskell muuda

module Main where

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello World!"

Java muuda

class HelloWorld { 
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}

JavaScript muuda

Kasutades teateakent:

alert("Hello, world!");

või kirjutades veebilehele:

document.write("Hello, world");

Pascal muuda

program Hello; {this line is optional}
begin
 writeln('Hello, World!');
end.

Perl muuda

print "Tere, maailm!\n";

PHP muuda

<?php
echo "Hello, World!";
?>

PL/I muuda

Test: proc options(main) reorder;
 put skip edit('Hello, world!') (a);
end Test;

Prolog muuda

<<hello_world.pl>>=
hello_world :- write('Hello World!').

Python muuda

print('Hello, world!')

R muuda

cat("Hello, world!\n")

Ruby muuda

puts "Hello, world!"

Seed7 muuda

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

Simula muuda

BEGIN
  OutText("Hello, world!");
  OutImage;
END

Smalltalk muuda

Transcript show: 'Hello, world!'; cr

Visual Basic muuda

Kasutades teateakent:

 MsgBox "Hello, world!"

Kirjutades konsooli:

Console.write("Hello, world!")

Välislingid muuda