Hello world

"Hello world" programm on arvutiprogramm, mis ei tee mitte midagi muud kui väljastab ekraanile teksti "Hello, World!" (inglise keeles "Tere, maailm!"). Selliseid programme kasutatakse sagedasti programmeerimisõpikutes, erinevate keelte võrdlemisel ning kompilaatorite testimisel.

"Hello world" programmi väljanägemine PHP koodis

Taoline "hello world" programm on enamasti üks väiksemaid programme, mida vastavas keeles kirjutada saab. Sellise programmi suurus võib varieeruda alates ühest lihtsast funktsioonist kuni paarikümne keeruka lauseni (mitmed assemblerile kirjutatud ja/või graafilist kasutajaliidest kasutavad programmid).

Tüüpiliselt kirjutatakse "hello world" programm:

 • esimese programmina programmeerimist õppima asudes,
 • esimese programmina asudes õppima uut programmeerimiskeelt,
 • esimese programmina asudes kasutama uut kompilaatorit/linkerit/IDEt vms,
 • erinevate kompilaatorite/programmeerimiskeelte võrdlemisel.

Esimene teadaolev "hello world" programm pärineb Brian Kernighani raamatust "A Tutorial Introduction to the Language B" 'Sissejuhatus programmeerimiskeelde B'. Kultusliku staatuse omandas fraas "Hello, World!" aga Brian Kernighani ja Dennis Ritchie raamatu The C Programming Language 'Programmeerimiskeel C' mõjul, kuigi seal kasutati küll vormi "hello, world" (ilma suurtähtede ning hüüumärgita, mis on lisandunud traditsioonile hiljem).

Järgnevalt on ära toodud kogumik "Hello, World!" programme erinevates keeltes.

AdaRedigeeri

with TEXT_IO;

procedure HELLO is
begin
  TEXT_IO.PUT_LINE ("Hello, world!");
end HELLO;

APLRedigeeri

'Hello, world!'

BASICRedigeeri

PRINT "Hello, World!"
END

BrainfuckRedigeeri

++++++++[->+++++>+>>++>++>>+++>+<<<<<<
<<]>[->++>+++>+++>+>+>++<<<<<<]>.>+++
++.>----..+++.>----.>.>-.<<<.+++.----
--.<-.>>>+.>>++.

CRedigeeri

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++Redigeeri

#include <iostream>
 
int main()
{
 std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
}

C#Redigeeri

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello, world");
  }
}

COBOLRedigeeri

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.   HELLO-WORLD.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Hello, world!".
STOP RUN.

Common LispRedigeeri

(format t "Hello, World!~%")

FORTRANRedigeeri

PROGRAM HELLO
 PRINT *, 'Hello, world!'
END

FoxProRedigeeri

MESSAGEBOX("Hello, world!")

HaskellRedigeeri

module Main where

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello World!"

JavaRedigeeri

class HelloWorld { 
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}

JavaScriptRedigeeri

Kasutades teateakent:

alert("Hello, world!");

või kirjutades veebilehele:

document.write("Hello, world");

PascalRedigeeri

program Hello; {this line is optional}
begin
 writeln('Hello, World!');
end.

PerlRedigeeri

print "Tere, maailm!\n";

PHPRedigeeri

<?php
echo "Hello, World!";
?>

PL/IRedigeeri

Test: proc options(main) reorder;
 put skip edit('Hello, world!') (a);
end Test;

PrologRedigeeri

<<hello_world.pl>>=
hello_world :- write('Hello World!').

PythonRedigeeri

print('Hello, world!')

RRedigeeri

cat("Hello, world!\n")

RubyRedigeeri

puts "Hello, world!"

Seed7Redigeeri

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

SimulaRedigeeri

BEGIN
  OutText("Hello, world!");
  OutImage;
END

SmalltalkRedigeeri

Transcript show: 'Hello, world!'; cr

Visual BasicRedigeeri

Kasutades teateakent:

 MsgBox "Hello, world!"

Kirjutades konsooli:

Console.write("Hello, world!")

VälislingidRedigeeri