"Hello world" programm on arvutiprogramm, mis ei tee mitte midagi muud kui väljastab ekraanile teksti "Hello, World!" (inglise keeles "Tere, maailm!"). Selliseid programme kasutatakse sagedasti programmeerimisõpikutes, erinevate keelte võrdlemisel ning kompilaatorite testimisel.

"Hello world" programmi väljanägemine PHP koodis

Taoline "hello world" programm on enamasti üks väiksemaid programme, mida vastavas keeles kirjutada saab. Sellise programmi suurus võib varieeruda alates ühest lihtsast funktsioonist kuni paarikümne keeruka lauseni (mitmed assemblerile kirjutatud ja/või graafilist kasutajaliidest kasutavad programmid).

Tüüpiliselt kirjutatakse "hello world" programm:

 • esimese programmina programmeerimist õppima asudes,
 • esimese programmina asudes õppima uut programmeerimiskeelt,
 • esimese programmina asudes kasutama uut kompilaatorit/linkerit/IDEt vms,
 • erinevate kompilaatorite/programmeerimiskeelte võrdlemisel.

Esimene teadaolev "hello world" programm pärineb Brian Kernighani raamatust "A Tutorial Introduction to the Language B" 'Sissejuhatus programmeerimiskeelde B'. Kultusliku staatuse omandas fraas "Hello, World!" aga Brian Kernighani ja Dennis Ritchie raamatu The C Programming Language 'Programmeerimiskeel C' mõjul, kuigi seal kasutati küll vormi "hello, world" (ilma suurtähtede ning hüüumärgita, mis on lisandunud traditsioonile hiljem).

Järgnevalt on ära toodud kogumik "Hello, World!" programme erinevates keeltes.

Ada Redigeeri

with TEXT_IO;

procedure HELLO is
begin
  TEXT_IO.PUT_LINE ("Hello, world!");
end HELLO;

APL Redigeeri

'Hello, world!'

BASIC Redigeeri

PRINT "Hello, World!"
END

Brainfuck Redigeeri

++++++++[->+++++>+>>++>++>>+++>+<<<<<<
<<]>[->++>+++>+++>+>+>++<<<<<<]>.>+++
++.>----..+++.>----.>.>-.<<<.+++.----
--.<-.>>>+.>>++.

C Redigeeri

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
 printf("Hello, World!\n");
 return 0;
}

C++ Redigeeri

#include <iostream>
 
int main()
{
 std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
}

C# Redigeeri

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello, world");
  }
}

COBOL Redigeeri

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID.   HELLO-WORLD.

ENVIRONMENT DIVISION.

DATA DIVISION.

PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY "Hello, world!".
STOP RUN.

Common Lisp Redigeeri

(format t "Hello, World!~%")

FORTRAN Redigeeri

PROGRAM HELLO
 PRINT *, 'Hello, world!'
END

FoxPro Redigeeri

MESSAGEBOX("Hello, world!")

Haskell Redigeeri

module Main where

main :: IO ()
main = putStrLn "Hello World!"

Java Redigeeri

class HelloWorld { 
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello, World!");
 }
}

JavaScript Redigeeri

Kasutades teateakent:

alert("Hello, world!");

või kirjutades veebilehele:

document.write("Hello, world");

Pascal Redigeeri

program Hello; {this line is optional}
begin
 writeln('Hello, World!');
end.

Perl Redigeeri

print "Tere, maailm!\n";

PHP Redigeeri

<?php
echo "Hello, World!";
?>

PL/I Redigeeri

Test: proc options(main) reorder;
 put skip edit('Hello, world!') (a);
end Test;

Prolog Redigeeri

<<hello_world.pl>>=
hello_world :- write('Hello World!').

Python Redigeeri

print('Hello, world!')

R Redigeeri

cat("Hello, world!\n")

Ruby Redigeeri

puts "Hello, world!"

Seed7 Redigeeri

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

Simula Redigeeri

BEGIN
  OutText("Hello, world!");
  OutImage;
END

Smalltalk Redigeeri

Transcript show: 'Hello, world!'; cr

Visual Basic Redigeeri

Kasutades teateakent:

 MsgBox "Hello, world!"

Kirjutades konsooli:

Console.write("Hello, world!")

Välislingid Redigeeri