Heli kokkupuude

Heli kokkupuude (ka helirõhu kokkupuude või helirõhu ruutude ajaintegraal) on defineeritud kui ruutu võetud helirõhu ajaintegraal. SI-süsteemis on heli kokkupuute ühikuks ruutpaskal korda sekund (Pa²·s).

Matemaatiline definitsioonRedigeeri

Heli kokkupuudet tähistatakse tähega   ja valemina avaldub ta kujul

 ,

kus

  •  on ajavahemiku algusaeg
  •  on ajavahemiku lõppaeg
  •  on helirõhk ajahetkel  .

Kui heli kokkupuute leidmisel on kasutatud mõnda kaalufunktsiooni, nimetatakse teda kaalutud heli kokkupuuteks ( ka kaalutud helirõhu ruutude ajaintegraal, kaalutud helirõhu kokkupuude). Näiteks inimeste kuulmistundlikkusega arvestamiseks on õhuakustikas kaalutud heli kokkupuute arvutamisel helirõhk A-korrektsiooniga kaalutud.

Heli kokkupuutetaseRedigeeri

Heli kokkupuutetase (ka SEL, helirõhu ruutude ajaintegraali tase, helirõhu kokkupuutetase) on kümme korda kümnendlogaritm helirõhu ruutude ajaintegraali (heli kokkupuute)   suhtest määratud kontrollväärtusesse  detsibellides. Heli kokkupuutetaset tähistatakse   Heli kokkupuutetase on defineeritud kui[1]

 

kus

  •   on heli kokkupuude;
  •   on heli kokkupuute kontrollväärtus;

Õhus kasutatakse heli kokkupuute kontrollväärtusena  

Heli kokkupuutetaset saab arvutada ka helirõhutasemest. Ajavahemikul pikkusega   esineva heli kokkupuutetase   on seotud helirõhutasemega   läbi järgneva seose

 .

A-korrigeeritud heli kokkupuutetaset tähistatakse   ja mõõdetakse detsibellides (dB).

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. "Letter symbols to be used in electrical technology – Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units", IEC 60027-3 Ed. 3.0, International Electrotechnical Commission, 19 July 2002.