See artikkel räägib juutluse varastest suundadest; 18. sajandil tekkinud usulise liikumine kohta vaata artiklit Hassidism.

Hassiidid (heebrea keeles hasidim 'vagad', aramea keeles chasidajja; kreeka keeles Asidaioi) on juudi religioosne liikumine.

Hassiidid antiikajal muuda

Hassiidid olid umbes 334 eKr152 eKr eksisteerinud juudi usuline rühmitus. Nad olid hellenismi ja rahva religioosse segunemise vastu, pöördusid Toora seaduse range täitmise poole ("tegid aia ümber seaduse"). Moosese seadusele lisasid nad kommentaarid ehk eestipäraselt käsuõpetuse. Jumala käskude täitmiseks koostati eeskirjakogu, mis kaitsesid seadust, kuid kes neid rikkus, ei olnud veel seadust rikkunud (Mk 7,13). Hassiidide järeltulijad on variserid ja Qumrani esseenid.

Hassiidid keskajal muuda