Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse logo

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (lühend HITSA) on 2013. aasta 1. mail loodud riiklik sihtasutus. Sihtasutuse asutajateks on Eesti Vabariik, kelle asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Telekom ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kujunes välja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusest (EITSA), kui viimane ühines 1. mail 2013 Tiigrihüppe Sihtasutuse ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrguga ehk EENet-iga.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus aitab korraldada ja korraldab ise konkursse, koolitusi nii õpilastele kui õpetajatele ja haldab mitmeid IT-teenuseid nagu ÕIS (rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem), SAIS (sisseastumise infosüsteem) ja KRATT (plagiaadituvastussüsteem). Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus edendab ka rahvusvahelist IT-alast koostööd ning digitaalset õpet. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on aastast 2000 kantud valitsuse tulumaksusoodustustega sihtasutuste nimekirja.[1][2][3]

JuhtimineRedigeeri

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse asutajateks on Eesti Vabariik (Haridus- ja Teadusministeerium), Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, AS Eesti Telekom ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Asutajatele alluv nõukogu koosneb üheksast inimesest: Pärt-Eo Rannap (Haridus- ja Teadusministeerium), Jaak Aaviksoo (Tallinna Tehnikaülikool), Aune Valk (Tartu Ülikool), Ants Sild (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit), Hele Tammenurm (Telia Eesti AS), Urmo Uiboleht (Eesti Koolijuhtide Ühendus), Tarmo Loodus (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing), Tiit Land (Tallinna Ülikool) ja Kaimar Karu (Rahandusministeerium).[4]

Nõukogule allub juhatus.[5]

StruktuuriüksusedRedigeeri

HITSA Innovatsioonikeskus koordineerib arendustegevusi, mis toetavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös kõikidel haridusastmetel.[6] HITSA Innovatsioonikeskuse alla kuulub ka programm ProgeTiiger .

Hariduse Infosüsteemide Arenduskeskus tegeleb IKT rakendamist toetavate infosüsteemide (Sisseastumise infosüsteem (SAIS), Õppeinfosüsteem (ÕIS), repositooriumid, õpikeskkond Moodle jne) haldamise ja arendamisega.[7]

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) tagab teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise infrastruktuuri arengu ning püsikindla toimimise.[8]

PartneridRedigeeri

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on valitsuse poolt kantud tulumaksusoodustusega sihtasutuste nimekirja, mis tähendab, et kuigi sihtasutus ei teeni kasumit, siis saab ta laekunud annetused ja toetused maksuvabalt välja anda parimatele stipendiumite ja auhindade näol. Stipendiumite määramisel on tähtis roll ka Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse partneritel; LHV Pank, Eesti Telekom, Skype ja Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liit.[9][10]

ProgrammidRedigeeri

ProgeTiigerRedigeeri

  Pikemalt artiklis ProgeTiiger

ProgeTiigri programmi eesmärk on märkimisväärne ja Eesti elu edendav, selleks on tõsta õppurite tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevust. Selle hulka kuulub: õppe- ja näidismaterjalide loomine ja uuendamine, tõlkimine ja kohandamine; koolitused õpetajatele ja juhendajatele (sh tehnoloogiategevuste juhendajatele, kes toetavad programmi teemavaldkondades tegevuste elluviimist) ja programmi võrgustike kaudu uute koolitajate pealekasvu tagamine. Võrgustiku liikmed on koolitusprogrammi koolitajad ja valdkonna populariseerijad oma piirkonnas; haridusasutustele ProgeTiigri programmi rakendamiseks ja õppetööks vajalike tehnoloogiliste seadmete soetamise toetamine; teavitus- ja populariseerimisürituste korraldamine, infomaterjalide koostamine, tehnoloogilist kirjaoskust arendavate õpilasürituste ja -konkursside korraldamine; õpilaste ja õpetajate toetamine rahvusvahelistel õpilaskonkurssidel osalemisel, programmi ja selle tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele.[11]

IT AkadeemiaRedigeeri

IT Akadeemia (ITA) on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori ettevõtete koostööprogramm, mille eesmärgid on valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamine ning eelduste loomine IKT abil majanduskasvu saavutamiseks konkurentsivõimelise IKT hariduse pakkumise kaudu Eesti ja välisriikide tudengitele. Ka IT Akadeemial on mitmeid eesmärke: IKT sektori tööjõuvajaduse rahuldamine, IKT valdkondade õppe pakkumine rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisel kvaliteeditasemel, IKT-ga interdistsiplinaarselt seotud erialade tugevdamine valdkonnaspetsiifilise õppega, Rahvusvahelise tasemega õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu tagamine, IKT õppe killustatuse ja dubleerimise vähendamine ning tähelepanu suunamine konkurentsivõimelisematele erialadele ja õppekavadele ja suurema lisaväärtusega, IKT poolt avardatud majanduse areng ja sealt saadava tulu suurendamine, mis kompenseerib tehtud riiklikud ja erakapitali kulutused.[12][13]

Hariduse tehnoloogiakompassRedigeeri

2018. aastal alustas HITSA haridusele suunatud tehnoloogiatrendie ülevaate Hariduse tehnoloogiakompass koostamist. Esimene raport ilmus 2019. aastal.

KonkursidRedigeeri

  • "Maailmariik Eesti" eesmärk oli anda õppuritele võimalus rakendada põnevaid novaatorlikke ideid ja arendada seeläbi tehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust oma huvidest lähtuvalt.[14][15]
  • "Täna samm, homme teine" siht oli innustada õpetajaid looma ja jagama digitaalseid õppematerjale.[16]
  • "Tipptunni" eesmärk oli õpetajatele tutvustada köitvaid õppetegevuse lugusid, mida õppetöös rakendada digitehnoloogia abil.[17]

ViitedRedigeeri