Hans Saks

Hans Saks (– 1938 NSV Liit) oli eesti päritolu poliitik (kommunist)

Hans Saks
Surmaaeg 1938
Erakond ÜK(b)P
Amet Kommunistliku Internatsionaal Eesti sektsiooni büroo ehk Leningradi Büroo liige

Hans Saks oli aktiivne eesti kommunistlikust liikumisest osavõtja, ta osales 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatses, põgenes pärast riigipöördekatse läbikukkumist Nõukogude Venemaale, kus tegutses Leningradi parteiorganisatsioonides.

1928. aastal Leningradis toimunud EKP Keskkomitee laiendatud pleenumil valiti ta EKP KK Poliitbüroo liikmekandidaadiks ja Kommunistliku Internatsionaali Eesti sektsiooni büroosse ehk Leningradi Büroosse, mis pidas sidet Kominterniga.

Alates 1934. aastast suunati ta Juudi AO-sse, kus töötas alguses MTJ (masina-traktorijaama) poliitosakonna ülemana ja seejärel Stalinski rajooni parteikomitee sekretärina[1].

Hans Saks hukati 1938. aastal NSV Liidus toimunud poliitiliste repressioonide käigus.

ViitedRedigeeri

  1. Heinrich Ross. "Süüta süüdlased. Mälestusi aastatest 1930–1950." Tallinn, Olion 1990, lk 52