Hüperboolsed funktsioonid

sinh, cosh ja tanh Näiteks katenoid moodustub kui koosinuse hüperboolne funktsioon, aheljoon, pöörleb ümber oma juhtsirge

Hüperboolsed funktsioonid on eksponentfunktsiooni abil määratletud funktsioonid, mis on analoogsed trigonomeetriliste funktsioonidega.