Hüperboolsed funktsioonid

Hüperboolsed funktsioonid on eksponentfunktsiooni abil määratletud funktsioonid, mis on analoogsed trigonomeetriliste funktsioonidega.

sinh, cosh ja tanh Näiteks katenoid moodustub kui koosinuse hüperboolne funktsioon, aheljoon, pöörleb ümber oma juhtsirge