Gravitatsiooniline potentsiaal

Gravitatsiooniline potentsiaal (inglise keeles gravitational potential) on koordinaatide ja aja skalaarne funktsioon, mis on piisav gravitatsioonivälja täielikuks kirjeldamiseks klassikalises mehaanikas. Tähistatakse tavaliselt tähega .

Gravitatsioonilise potentsiaali mõiste võttis esimesena kasutusele 18. sajandi lõpus prantsuse matemaatik Adrien-Marie Legendre.

Gravitatsiooniline potentsiaal nüüdisaegsetes gravitatsiooniteooriates muuda

Nüüdisaegsetes gravitatsiooniteooriates täidavad gravitatsioonilise potentsiaali rolli tavaliselt tensorväljad. Nii näiteks tänapäeva standardses gravitatsiooniteoorias – üldrelatiivsusteoorias – täidab gravitatsioonilise potentsiaali rolli meetriline tensor.