Graafiline notatsioon

Graafiline notatsioon on muusika noodikiri, milles muusika ülesmärkimiseks kasutatakse mittetraditsioonilisi sümboleid ja teksti. Graafilist notatsiooni hakati kasutama 20. sajandi alguses, kui eksperimentaalset muusikat loovad heliloojaid leidsid, et tavapärane lääne muusikas kasutatav muusika üleskirjutamise viis ei ole piisav uute muusikaliste ideede väljendamiseks[1]. Graafilises vormis esitab muusikat ka 1950. aastatel leiutatud mehaaniline transkribeerimisvahend melograaf.

Graafilisel notatsioonil on mitmeid vorme:

  • graafiline partituur, milles muusikat väljendatakse sümbolite ja illustratsioonide abil:
    Hans-Christoph Steiner'i partituur teosele Solitude, loodud kasutades Pure data programmeerimiskeele andmestruktuure

Horisontaaltelg on ajatelg, partituuri lugeda vasakult paremale;

  • suhtelist helikõrgust näitav noodijoonestik, kus tegelik helikõrgus selgub esituse jooksul;
Relative pitch staff.png
  • klaviatuur-notatsioon, mille algidee pärineb mehaanilistes klaverites kasutatud nn noodirullidest. Taoline notatsioon on nüüd populaarne arvutite abil MIDI-muusika loomisel.
Piano Roll Notation.png

Graafilised sümbolidRedigeeri

Tavapärasem graafilise notatsiooni eesmärk on sümbolite abil väljendada interpreedile informatsiooni selle kohta, kuidas muusikateost peaks esitama. Taolised sümbolid tulid esimestena esile avangard-heliloojate nagu Karlheinz Stockhausen ja Krzysztof Penderecki teostes, samuti eksperimentaalse muusika heliloojate nagu John Cage ja Earle Brown teostes 1950-ndatel ja 1960-ndatel. Kui need sümbolid on mõeldud konkreetse helitulemuse saavutamiseks, siis tõeline graafiline notatsioon on sageli tahtlikult mitmetähenduslik, võimaldades erinevaid interpretatsioone ühest ja samast partituurist. Järgmised sümbolid on nüüdismuusika partituurides tavalised:

  Suhtelist pikkust tähistav joon
  Tähistab suhtelist nootidevahelist ruumi
  kiirendamine
  aeglustamine
  kõrgeim võimalik helikõrgus / minimaalne helikõrgus
  glissando
  pikk fermaat

ViitedRedigeeri

Artikli loomisel on kasutatud inglise keelse Wikipedia artiklit "Graphic notation".