Generaalpaus

Generaalpaus on muusikas muusikaline vaikus ehk paus üheaegselt kõigis partiides.

Generaalpausi tähistatakse muusika noodikirjas generaalpausi märgi ehk generaalpausiga.