Partii (muusika)

Partii, varem ka hääl, on ansambli-, koori- või orkestrimuusikas ühe laulja või lauljate rühma (häälerühma), ühe muusikainstrumendi või instrumentide rühma poolt esitatav muusikaline materjal või selle väljakirjutus.

Kõigi partiide kirjapandud kogumit nimetatakse partituuriks.

Välislingid

muuda

Partifi. Veebipõhine tasuta tööriist .pdf-formaadis partituurist partiide genereerimiseks