Fredehelmus Poyg

Fredehelmus Poyg ehk Fredehelmus Poch, 1213. kuni 1226. aastani ajalooallikates esinev Kagu-Saksamaa ministeriaalisoo esindaja.[1]

Henriku Liivimaa kroonika teatel osales ta 1224. aastal ristisõdijate juhi ja foogtina Tartu piiramisel. Tema ettepanekul otsustati linnus vallutada sellele tormi joostes ja seesolijatele erinevalt tavapärasest praktikast mitte armu heites.[2] Teda on tunnistajana nimetatud ka mitmetes samal aastal Liivimaal koostatud dokumentides.[3]

Viited muuda

  1. Henriku Liivimaa kroonika = Heinrici chronicon Livoniae. Ladina keelest tõlkinud Richard Kleis, toimetanud ja kommenteerinud Enn Tarvel. Tallinn: Eesti Raamat 1982. Peatükk XXVIII, kommentaar 12, lk 251
  2. Henriku Liivimaa kroonika, XXVIII 5, lk 251
  3. Indriķa hronika. Läti keelde tõlkinud Ā. Feldhūns; eessõna ja kommentaarid Ē. Mugurēvičs. Rīga: Zinātne, 1993. XXVIII, kommentaar 15.