Evi Juhkam

eesti murdeuurija

Evi Juhkam (sündinud 17. märtsil 1932 Harju-Madisel) on eesti murrete koguja ja uurija.

Tema teadustöö põhisuunad on leksikograafia; eesti murrete kogumine, uurimine ja publitseerimine; keelekontaktid; eestirootsi murrete kogumine ja uurimine (1998. aastal kaitstud selleteemaline magistritöö "Eesti-rootsi murdekontaktid").

Elulugu Redigeeri

Evi Juhkam on sündinud 17. märtsil 1932. aastal Harju-Madisel, kasvas 6-lapselises peres. Isa poolt juured on pärit Hiiumaalt Pühalepast, ema poolt Harjumaalt Arukülast. Isa Theodor Kalve oli talupidaja ja kultuurihuviline, ema Hilda Kalve armastas luuletusi kirjutada. Tänu vanemate kultuurihuvile, tekkis huvi murde- ja sõnavara kogumise vastu. Evi Juhkam on käinud murdekogumismatkadel, meelispaikadeks on olnud Läänemaa, Pärnumaa ja Loode-Eesti ning armastas matkata nii jalgsi kui jalgrattaga. 1957.a alustas ta murdekogumist Harju-Ristil ja Harju-Madisel. Alates 1963. aastast on Evi Juhkam Emakeele Seltsi liige ja uurinud eesti ja rootsi keele sarnasust ja keelelaene. [1][2]

Haridus Redigeeri

1953-1958 Tallinna Pedagoogiline Instituut, keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse

1998 Tallinna Pedagoogikaülikool, teaduskraad, magister artium, kaitstud magistritöö "Eesti-rootsi murdekontaktid"[3]

Karjäär Redigeeri

Eesti Keele Instituudi (kuni 1993 Keele ja Kirjanduse Instituut) murdesektoris (2000. aastast eesti murrete ja lähisugukeelte sektor):

1957 mittekooseisuline töötaja, alustas Harju-Risti ja Harju-Madise murdekogumisega (kohanimed ja sõnavara)

1958-1975 laborant, bibliograaf

1975-1986 nooremteadur

1986- teadur[3]

Tunnustus Redigeeri

Hagforsi medal (1970 ja 1977) ja kiitus (1987) ühingult Svenska Folkskolans Vänner [3]

Teaduspublikatsioonid Redigeeri

 • Juhkam, Evi; Loode-Eesti murdelood. Risti ja Harju-Madise 2017
 • Juhkam, Evi; Kendla, Mari; Norvik, Piret; Viikberg, Jüri (toimetajad) (2005). Eesti murrete sõnaraamat. IV köide (K– L), 17. vihik (kõhvits – kähür). Tallinn: Eesti Keele Instituut.
 • Eesti murrete sõnaraamat. IV köide (K–L), 16. vihik (kuma – kõhvitsema). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004, 212 lk.
 • Eesti murrete sõnaraamat. III köide (K), 12. vihik (kirikline – kohaline). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Varje Lonn, Piret Norvik, Vilja Oja, Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2002, 199 lk.
 • Lonn, Varje, E. Niit 2002. Eesti murded VII. Saarte murde tekstid. Toimetanud Evi Juhkam. Tallinn: Eesti Keele Instituut.
 • Eesti murrete sõnaraamat. III köide ( K ), 11. vihik (ket – kirikakk). Toimetanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Kendla, Varje Lonn, Piret Norvik, Vilja Oja, Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2001, 203 lk.
 • Eesti murrete sõnaraamat, II köide (J-K). Koostanud Evi Juhkam, Mari Must, Helmi Neetar, Salme Nigol, Ellen Niit, Vilja Oja, Eevi Ross, Helmi Viires. Trükki toimetanud Ellen Niit, Anu Haak, Vilja Oja, Aldi Sepp, Jüri Viikberg. Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut. Tallinn, 1997–2001, 1085 lk.
 • Juhkam, Evi 2000. Eestirootsi tõlkelaenud eesti murretes. – Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. Eesti Keele Instituudi toimetised 7. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, lk 53–72.
 • Juhkam, Evi, A. Sepp 2000. Eesti murded VIII. Läänemurde tekstid. Toimetanud Anu Haak. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 765 lk.
 • Eesti murrete sõnaraamat, I köide (A-J). Koostanud Anu Haak, Evi Juhkam, Mari Must, Mart Mäger, Helmi Neetar, Salme Nigol, Ellen Niit, Vilja Oja, Valdek Pall, Eevi Ross, Aili Univere, Helmi Viires, trükki toimetanud Helmi Neetar (a – ajama; b – iätüss), Ellen Niit (atak – aõldama; j – jüvätämä), Eevi Ross (ajamutt – asõl). Eesti Teaduste Akadeemia. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 1994–1997, 1112 lk.
 • Juhkam, Evi 1997. Tähelepanuväärne teos rootsi dialektoloogidelt. Ordbok över Sveriges dialekter. Första bandet. Häfte 1. a-andtöppt. Häfte 2. andvarpning-arsa. Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter. Uppsala 1991, 1994.– Keel ja Kirjandus nr 7, lk 498–501.
 • Juhkam, Evi 1996a. Ühemehesõnaraamat Rootsist teiste murdesõnastike taustal. – Keel ja Kirjandus nr 2, lk 128–130.
 • Juhkam, Evi 1996b. Paul Ariste ja eestirootsi keel. – Fenno-Ugristica 19. Tartu, lk 71–75.
 • Juhkam, Evi 1994. Seminar "Rootslased Eestis". – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 445–446.
 • Juhkam, Evi 1992a. Eestirootslastest. – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 394–402.
 • Juhkam, Evi 1992b. Järgsilbi ks Risti murrakus. – Keel ja Kirjandus nr 7, lk 151–155.
 • Juhkam, Evi, M. Joalaid 1989. Röikssvenskarnas ättlingar i Ukraina. – Svenskbyborna 60 år i Sverige 1929–1989. Visby, s 116–121.
 • Väike murdesõnastik II. Koostanud A. Haak, E. Juhkam, M. Kallasmaa, A. Kask, E. Niit, P. Norvik, V. Oja, A. Sepp, J. Simm, J. Viikberg. Toimetanud Valdek Pall. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus, 1989, 783 lk.
 • Juhkam, Evi 1988. Harjumaa keelest. – Harju kärajad, 2.-3. juulil Sauel. Kogumik, koostaja Vaike Sarv. Tallinn: Eesti Raamat, lk 29–38.
 • Juhkam, Evi 1983. Rootsipärane objekt eesti murretes. – Keel ja Kirjandus nr 3, lk 122–125.
 • Juhkam Evi, M. Joalaid 1982. Reigi rootslaste järeltulijad Ukrainas. – Keel ja Kirjandus nr 5, lk 240–245.
 • Väike murdesõnastik I. Koostanud E. Juhkam, M. Kallasmaa, V. Lonn, P. Raud, E. Ross. Toimetanud Valdek Pall. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus, 1982, 503 lk.
 • Eesti murdepalu. Koostanud Salme Nigol, Evi Juhkam. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut, 1975.
 • Juhkam, Evi 1970. Murdetekste Kihelkonnalt. – Emakeele Seltsi aastaraamat 16. Tallinn: Eesti Raamat, lk 243–257.[3]

Meedia Redigeeri

KEELEKÕRV. 399. saade. Evi Juhkam. https://arhiiv.err.ee/vaata/keelekorv-399-saade-evi-juhkam Mari Tarand räägib stuudios Evi Juhkamiga eesti ja rootsi keele sarnasustest ja keelelaenudest.

KEELEKÕRV. Kullamaa murrak. https://arhiiv.err.ee/vaata/keelekorv-keelekorv-kullamaa-murrak Eesti Keele Instituudi murdeuurija Evi Juhkam räägib Kullamaa murrakust ja 00:02:55 vestleb Helene Tuutmaga Rõuma külast (salvestatud 1977). Autor ja toimetaja Mari Tarand. Eetris 07.02.1993. VAS-5664.2.

Viited Redigeeri

 1. Evi Juhkam (2017). Loode-Eesti murdelood. Tallinn.
 2. Mari Tarand (30.03.2002). "Keelekõrv". Saade 399. Vaadatud 20.12.2017.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 "Elulookirjeldus (CV)". Teadus- ja arendustegevus Eestis. 28.09.2005. Vaadatud 07.12.2017.