Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

(Ümber suunatud leheküljelt Euroopa Lennundusohutusamet)

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (inglise European Union Aviation Safety Agency, lühendatult EASA) on Euroopa Liidu lennundusohutuse strateegia keskne juhtagentuur. Amet on asutatud 2002. aastal ja see asub Saksamaal Kölnis.[viide?]

Töötajaid on ligikaudu 500. Ameti eesmärgiks on edendada Euroopa Liidu tsiviillennunduses ühtseid ning parimaid ohutus- ja keskkonnakaitsenorme.[viide?]

Amet arendab ühiseid ohutus- ja keskkonnaeeskirju Euroopa Liidu tasemel, jälgib normide kohaldamist liikmesriikides tehtavate kontrollkäikudega ning pakub vajalikke tehnilisi eriteadmisi, väljaõpet ja uuringuid.[viide?]

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti pädevuses on tüübisertifikaatide väljastamine nendele lennuki-, mootori- ja osamudelitele, mis on Euroopa Liidus kasutamiseks heaks kiidetud. See pakub lennundusele kui majandusharule eeliseid, ühtlustatud tehnilisi nõudeid, teenuste soodsamat hinda ja keskset teavet.[viide?]

Kokkuvõttes on ameti põhiülesanded järgmised:

  • aidata Euroopa Liidu Komisjonil ja liikmesriikidel koostada lennundusohutuse õigusakte ning pakkuda neile tehnilisi eriteadmisi;
  • kontrollkäigud, väljaõpe ja standardimisprogrammid Euroopa Liidu lennundusohutuse õigusaktide kohaldamiseks kõigis liikmesriikides ühetaoliselt;
  • lennukite, mootorite ja osade ohutus- ja keskkonnakõlblikuse tüübisertifikaatide väljastamine;
  • kolmandate riikide lennukiprojekteerimis, -ehitamise ja hooldusfirmade heakskiitmine ja järelevalve;
  • andmete kogumine ja analüüsimine ning uuringud lennundusohutuse suurendamiseks.[viide?]

Välislingid

muuda