Euroinsener (inglise European Engineer, lühendatult Eur Ing või Eur-Ing) on kõrge kvalifikatsiooniga Euroopa riikide (sealhulgas Eesti) inseneridele antav kutsetunnistus.[1]

Eur-Ing Logo

Euroinseneri kutsetunnistusi annavad välja Euroopa Riiklike Inseneriassotsiatsioonide Föderatsiooni (European Federation of National Engineering Associations, FEANI) nime kandva katusorganisatsiooni liikmesorganisatsioonid taotluse alusel. Säilitamaks kutsetunnistuse ühtlast ja kõrget professionaalset taset, peab euroinsener FEANI reeglite kohaselt taotluses tõestama kogemust ja kompetentsust teaduse vallas, professionaalseid oskusi, ohutuse ja keskkonna alaseid teadmisi, vastutustunnet ning suhtlusoskust niihästi juhendatava kui juhendajana. Euroinseneri väljaõpe ja tööstaaž peavad ühtekokku olema kestnud vähemalt 7 aastat ning see peab sisaldama insenerikraadi omandamist, sellele järgnevat täiendõpet ja laialdast vastutavat töökogemust.

Eestis on euroinsenere nimetatud alates 1998.[1]

Eesti euroinsenere muuda

Viited muuda

Välislingid muuda